Bosanski Engleski
See 10-Day Forecast
© HotelsCombined.com

Unesite ime vašeg grada za vremensku prognozu:

Ribolov na rijekama BiH

potocaraBosna i Hercegovina je planinska zemlja pa samim tim osnovna podijela ribolovnih voda je na visinske (planinske) i nizijske vode. U zavisnosti od prirode njihovog postojanja, dijele se na: tekuće, stajaće i veštački stvorene. U tekuće vode spadaju: potoci, riječice, rijeke i velike rijeke. Ribari vode dijele na nizijske i planinske. Planinske rijeke su posebno interesantne ljubiteljima ovog sporta i karakterišu ih izuzetno čista, prozirna voda čija je temperatura čak i u ljetnjem periodu samo par stepeni iznad nule. Naseljavaju najređe riblje vrste, kao što su lipljen, potočna pastrmka i mladica, ali u nižim predjelima ovih voda skobalj, šaran, plotica, mrena koji na ovim terenima dostižu znatno veće mere. Vrsta ribolva koja se posebno veže za ove reijke je Fly Fishing – mušičarenje. To je strast koju samo rijetki fanatici, mogu razumjeti. Riječni tok, nastaje od jednog ili više izvora, najčešće u planinskom području. Sami, izvorišni djelovi toka, mahom je bez riba, ali, nešto niže je područje potočne pastrmke ili salmonidni region. Salmonidni region, dijelimo na: planinski pastrmski region, koji naseljava isključivo potočna pastrmka i rečni rak i nizijski pastrmski region, koji pored potočne pastrmke, naseljavaju lipljen, mladica, peš ali u srednjem dijelu tog regiona, srecu se i plotica, skobalj, mrena, krkuša. Ispod salmonidnog regiona dolazi nizijski ciprinidni region. Razlikuje se od pastrmskog regiona pre svega po bogatstvu vode, pad mu je manji, vegetacija bogatija, broj ribljih vrsta znatno veći, kao i drugih vodenih živih bića. Područje ciprinida, od bodorke, klena, grabljivica kao što su som, smuđ i štuka, do drugog dijela gde sve češće srećemo vrste, kao što su deverika, šaran i babuška.

Uglavnom slivove rijeka u Bosni i Hercegovini kupi jedan jak sliv vode koji se zove Sava. Sava je rijeka u sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveća od svih rijeka u zemlji. Nastaje spajanjem rijeka Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini Lancova u Sloveniji. Iz Slovenije pritice kroz Zagreb, a nakon toga čini granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje se u Beogradu ulijeva u Dunav.

Dragi ribari

Zamolio bi da nezamjerite ako sam propustio neku našu rijeku, rijećicu, potok tj. naše ljepotu Bosne i Hercegovine, a jesam sigurno jer najveće bogatstvo naše prelijepe zemlje su upravo Rijeke, Jezera i Planine na kojem nam svijet zavidi.

Hvala, bistro

Rijeka BOSNABosna izvire u prirodnom rezervatu u podnožju planine Igman nadomak Sarajeva na 500 m nadmorske visine. Sam lokalitet izvora se naziva Vrelo Bosne i poznato je sarajevsko izletište. Rijeka Bosna je duga 273 km, duboka je 1-3 m (u virovima dostiže dubinu i do 10m), a široka 35-170m. Prosječan pad joj iznosi 1,48 m/km, a srednja količina proticanja vode oko 100 m³/s. Najveći vodostaj je u periodu mart-maj i u novembru, a najniži u augustu i septembru. Glavne pritoke rijeke Bosne su: Željeznica, Miljacka, Krivaja, Spreča i Stavnja sa desne strane, a Fojnička rijeka, Lašva i Usora s lijeve strane. U rijeci Bosni nizvodno od Kaknja se može uloviti mnogo vrsta ribe i to uglavnom CIPRINIDI (Šaran, Bucov, Deverika, Škobalj, Mrena, Som, Šljivar itd.., a u donjem dijelu toka se može hvatati i Smuđ. SALMONIDI Pastrmka (potočna i kaliforniska) te Lipljen, Mladica nastanjeni su u gornjem toku gdje se ulijeva Željeznica.

Rijeka ŽELJEZNICAŽeljeznica nastaje od Hrasničkog i Godinjskog potoka, u gornjem dijelu toka, koji izviru na planini Treskavici (2088 m), a sastaju se kod sela Turova. U nu se još ulijevarijeka Bijela (Kijevo), Lukavićki potok. Ulijeva se u Bosnu, a dužina rijeke Željeznice od svog izvora do ušća iznosi 26,9 kilometera. Gornjim tokovima mogu se loviti SALMONIDI Pastrmka (potočna i kaliforniska) te Lipljen kojih ima i u srednjem toku, dok donji tok (Ušće sa Bosnom) mogu se loviti CIPRIDI Škobalj, Klen, Mrena i drue. Od mosta Krupac (Srednji Tok) pa sve do brane posjeduje idealna mjesta za Mušićarenje i FlyFishing. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka LAŠVALašva je lijeva pritoka reijeke Bosne. Ona nastaje od dvije rijeke "Lašvice", Karaulske i Komarske, koje se spajaju u Turbetu. Lašva dalje protječe kroz Travnik, od zapada prema istoku, a zatim i kroz Vitez gdje se ulijeva i rijeka Krušćica. Nakon ukupno 49,4 km, Lašva se na 5 km na ulazu u Zenicu ulijeva u rijeku Bosnu. Bogata je Potočnom pastrmkom, Lipljenom. Revir za Fly Fishing pod nazivom Ivo Petrovic „OKO" nalazi se na rijeci Lašvi u opcini Busovaca, a isto tako i revir Fly Fishing MHE Vitez centralna Bosna i Hercegovina

Rijeka KRIVAJARijeka Krivaja je rijeka koja ne izvire, već nastaje spajanjem dviju rijeka Stupčanica i Bioštica u prelijepom gradiču Olovu. Ima tok dug oko 70-tak kilometara, a u Zavidovićima se ulijeva u rijeku Bosnu kao njena desna pritoka. Rijeka Krivaja je poznata po čistoći vode, neprocjenjivom bogatstvu ribe među kojima se posebno ističe u gornjem toku Mladica (Hucho hucho), Salmo trutta M. Fario - Potočna pastrmka, Lipljan (Thymallus thumallus), Salmo gardner irideus- Kalifornijska pastrmka, kao i riječni rak u pritokama rijeke Krivaje. Cipridi; Škobalj, Mrena, Klen, Plotica se mogu loviti u donjem toku prema uscu gdje se ulijeva u Bosnu.

Rijeka USORAUsore izvire ispod vrha Očauš u planinskom masivu Borje do ušća iznad Doboja 82 kilometra. Lijeva je pritoka rijeke Bosne protice kroz grada Teslić, gdje se u mjestu sastavci spaja sa svojom dosta manjom lijevom pritokom Malom Usorom, koja također dolazi iz planinskog masiva ispod kojeg u manjim razdaljinama izviru još neke bosanske rijeke, Vrbanja i Ukrina. U gornjem toku rijeke ima Salmo; Potočna pastrmka, Kaliforniska pastrmka dok prema ušću gdje se ulijeva u Bosnu možemo hvatati Cipridi; Klena, Skobalja, Sljivara, Mrenu, Klijena, Ploticu, Smuđa a i Bucova.

Rijeka NERETVANeretva je rijeka duga 225 km, koja svojim najvećim dijelom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu (203 km), te manjim dijelom, prije utoka u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Izvire ispod planine Jabuke u BiH. Zajedno sa svojim pritokama čini zasebnu prirodnu cjelinu i jedinstven ekološki sistem u ovom dijelu svijeta. Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine i većim dijelom svoga toka ima odlike planinske rijeke. U rijeci Neretvi postoji više vrsta ribe dok u gornjem dijelu preovladavaju: potocna pastrmka(Salmo trutta), autentik mekousna, glavatica (dosta rijetka riba), kalifornijska, te kanadska pastrmka. Rijeka Neretva posjeduje veoma veliki broj izdvojenih (revira) koji spadaju u najatraktivnije u Evropi. Izdvoji cemo Glavatićevo (gornji tok Neretve) FlyFishing, gdje su održana mnoga takmićenja, a revirom gazduje O.S.R. "Konjic" iz Konjica. U donjem toku neretve tačnije ispod Mostara može se naći (pastrmka, zubatac, sval, podusta, plotica, babuška, grabljivica Smuđ, Zubatac koji dostižu rekordne velićine, a od morskih (jegulja i cipol). Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka RAMARijeka Rama izvire u podnožju planina Vrana, Raduše i Vranice u selu Varvara. Njeni pritoci od kojih su Rama, Buk i Krupic najveca! Tok rijeke Rame je bio dug 33 km. Kroz Ramsku kotlinu tekla je širokim plitkim koritom sa malim padom, a nakon 10 km ulazila je u uski kanjon s visokom padom te 9 km prije svog ušca ulazi u hidroakumulaciju Jablanickog jezera! Korito rijeke Rame je pjeskovito! Gradnjom brane 1968 god. dolina Rame je ujezerena do sela Mluša! Od brane do Marine pecine u duzini od 10 km, dokle dopire voda Jablanickog jezera , šljunkovitim koritom Rame i danas tece voda. Potpomognuta svojim pritokama na tom dijelu: Prozorcicom, Duscicom, Crimom, Zagorackom rikom i Volujakom, ali to su mali pritopci koji dopunjuju pravu ljepoticu među rijekama. U pjeskovitim i tihim dijelovima rijeke Rame obitavao je i rijecni Peš. Na Rami se može uloviti (Trutta M. Fario) - Potočna pastrmka, koja je autohtona u ovoj rijeci,a i (Salmo gardner irideus) - Kalifornijska pastrmka. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka BUNABuna je lijeva pritoka Neretve, u koju se ulijeva oko 15 km nizvodno od Mostara u mjestu Buna. Duga je 9 km. Buna ima dvije pritoke. Posrt koji je nestalna pritoka tj. postoji samo zimi i Bunica koja je stalna pritoka i u Bunu se ulijeva sjeverno od mjesta Buna. Veoma je bogata vodom 39 m³/s (najjači izvor u Evropi). Na samom vrelu koje izbija iz duboke pećine u Blagaju nalazi se stara derviška tekija. Prije samog izvora, Buna pod zemljom protiče 19 kilometara.Preovladava (Trutta M. Fario) - Potočna pastrmka.Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka BREGAVABregava je rijeka, lijeva pritoka Neretve. Njeno slivno područje leži između Neretve na zapadu i Trebišnjice na jugoistoku i površine je 722,4 km². Bregava nastaje od stalnih vrela Bitunje i Hurgada i periodičnih vrela Malog i Velikog Suhovića. Dužina toka iznosi 31 km, sa prosječnim padom od 3,7 m/km . Ulijeva se u Neretvu kod mjesta Klepci Čapljina. Rijeka je udubila korito u obliku kanjona čije dolinske strane dostižu visinu i do 700 m. Veće mjesto kroz koje protiče je Stolac. U rijeci Bregavi ima SALMONIDNE Potoćna pastrmka i ciprinidne vrste riba. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima(varalice,musice).

Duga je 21 km, a površina slijeva iznosi 146 km². Dolina Drežanke se pruža u pravcu zapad-istok. Izvire iz krških vrela bogatih vodom, na nadmorskoj visini od 485 m, a ulijeva se u Neretvu u neposrednoj blizini Drežnice na nadmorskoj visini od 112 m. Drežanka ima dosta pritoka, od kojih su najznačajnije Meomača, Ledenica, Tisno i Ždilac. Posjeduje SALMONIDNE potoćna pastrmka i Kaliforniska pastrmka. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka RAKITNICARijeka Rakitnica izvire ispod istocnih obronaka Visocice, na visini od oko 1.300 metara nadmorske visine. Njen tok ubrzo pojacava Crna rijeka sa Treskavice. Rijeka Rakitnica je jedna od najvećih pritoka rijeke Neretve. Ona je stvorila 26 km dugačak, nepristupačan i nevjerovatno lijep kanjon koji se proteže između planina Bjelašnice i Visočice, jugoistočno od Sarajeva, a proglašen je jednim od najljepših kanjona u Evropi. Dom je 165 vrsta ptica i mnogobrojne ribe koja iz Neretve nalazi utoćište za mrijest. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima(varalice,musice).

Rijeka DRINADrina je rijeka u istočnoj Bosni i Hercegovini koja čini prirodnu granicu između Bosne i Srbije. Spajanjem rijeka Tare i Pive na Šćepan Polju nastaje rijeka Drina. Drina je ujedino najveća pritoka rijeke Save. Svojim tokom od oko 340 kilometara prolazi kroz mnogobrojna mjesta u BiH. Veće pritoke sa lijeve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljubovija i Jadar.Sjeverno od Višegrada, između Žepe i Klotijevca nalazi se najduži kanjon ove rijeke. Dužina ovog kanjona iznosi 24 kilometra. Bistri i čist vodeni tok bogat je raznovrsnom riječnom ribom, među kojima se posebno ističe Mladica (Hucho hucho), endemična vrsta za Drinu. U Drini ima 47 vrsta iz 14 porodica riba. Familija Salmonidae zauzima gornji i delimično srednji deo toka. U nju spadaju sledeće riblje vrste: Salmo trutta M. Fario - Potočna pastrmka, Hucho hucho L.- Mladica, Salmo gardner irideus- Kalifornijska pastrmka. Familija Thymallidae- naseljava srednji tok reke, a njen jedini predstavnik je Lipljan. Familija Cyprinidae je ujedno i najbrojnija familija čiji predstavnici naseljavaju srednji i donji tok reke stim što se usled smanjivanja broja salmonidnih vrsta postepeno pomjeraju uzvodno.Predstavnici su, Škobalj, Klen, Mrena, Plotica, Deverika, Šaran, Linjak, Krkuša.

Rijeka BISTRICARijeka Bistrica je lijeva pritoka rijeke Drine. Pritoke rijeke Bistrice su: Draženica, Govza, Miljevka i Oteša. Dužina rijeke je oko 40 km, a jedna je od većih pritoka Drine. Pretežito Kanjonom i preljepom prirodom se prostire do mjesta Miljevina. U njoj preovladavaju Salmo Potroćna pastrmka i Lipljen sa izuzetnim mjestima za Mušićarenje oliti Fly Fishing. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka SUTJESKA

Rijeka Sutjeska, po kojoj park i nosi ime, uklesala je impresivan kanjon u središtu parka i odvaja planinu Zelengoru od planina Maglić i Volujak. Rijeka Sutjeska je duga 35 km, ulijeva se u rijeku Drinu južno od grada Foča. Teče kroz Nacionalni park Sutjeska koji je pravo čudo prirode. U ovoj rijeci možemo naci Lipljena i Potoćnu Pastrmku. Cipridi ne ulaze duboko u ovu rijeke jer je pravi raj za pomenute vrste. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka ČEHOTINAĆehotina (Čehotina) je 125 km duga rijeka koja protiče kroz sjevernu Crnu Goru i istočnu Bosnu i Hercegovinu. Čehotina je desna pritoka rijeke Drine u koju se uliva u gradu Foči. Planinska je rijeka koja izvire u blizini mjesta Donji Kolašin, u blizini granice Srbije i Crne Gore.Oko 25 kilometara njenog toka pripada Bosni i Hercegovini. U njoj se može loviti Salmo: mladice, potočne pastrmke, lipljena, a Cipridi na samom ušću i 3 km uzvodno: škobalja, klijena, mrene, pliske. Jedna je od većih pritoka Drine.

Rijeka PRAČAPrača je lijeva pritoka Drine. Izvire na sjevernim padinama Jahorine na 1540m nadmorske visine. Protiče kroz Podgrab, Praču, Renovicu, Mesiće i Ustipraču gdje se ulijeva u Drinu. Veća pritoka je Rakitnica, koja protiče kroz Rogaticu. Prača je jedan od znaćajnih pritoka rijeke Drine pa samim tim vrlo bogata Salmo ribom i to Potoćnom pastrmkom i Lipljenom. Na njoj su Hvatani rekordni primjerci lipljena od 50 cm i potoćnih pastrmki od 3 kg. Prava ljepotica i raj za mrijestilište pomenutih vrsta. Cipridi se mogu loviti na samom ušću gdje se ulijeva u Drinu mjesto Ustipraća. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Rijeka LIMLim predstavlja najveću pritoku Drine. Gornji deo sliva pripada Republici Crnoj Gori, dok srednji i donji deo sliva pripadaju delom Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Značajnije pritoke Lima su: Zlorečica, Šekularska, Ljuboviđa, Lješnica, Bjelopoljska Bistrica, Mileševka, Bistrica i njegova najveća pritoka, Uvac. Dug je 197 km, Lim ulazi u duboku klisuru sa manjim kotlinastim proširenjima, a posle ušća Uvca ulazi u dolinu koja nizvodno postaje sve dublja i na 5 km od ušća prelazi u kanjon dubok do 530 m. Na ušću u Drinu širok je 90 m, a dubina mu dostiže do 5 m. Izuzetno je bogata svim vrstama solomoidnih riba, kao i nekvalitetnijom bijelom ribom koja cini osnovnu hranu za grabljivice solomoida, Mladicu i Pastrmku, tako da i jedne i druge vrste dostizu kapitalne primjerke.

Rijeka UNAUna izvire iz sjevero-istočnog dijela planine Stražbenice, i protiče kroz nekoliko gradova Bosanskohercegovacke kraine, a neke cemo i nabrojati: Martinbrod, Kulen Vakuf, Ripač, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Bosanski Novi i tako duž kraine. Uljeva se u Savu blizu mjesta Jasenovac. Glavne pritoke su Sana, Unac, Krušnica i Klokot. Ukupna dužina Une koja pripada crnomorskom slivu je oko 212 km.U Uni ima oko 28 vrsta ribe, a riblji fond je rasporedjen ovako: 50% pastrmka, 30% lipljen, a ostalih 20% su raspodjeljeni izmedju mladice, klena, skobalja i plotice. Unu možemo smatrati jedinstvenim, najljepšim revirom u Evropi.

Rijeka UNACUnac je rijeka u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, desna pritoka rijeke Une. Ističe kao Mlinski potok iz Šatorskog jezera na planini Šator, teče kroz klisuru Pojila, četiri kotline i tri daljnje klisure, da bi se u Unu ulila kod Martin Broda. Od Drvara do ušća teče najužom klisurom, dubine i do 350 metara. Unac ima dužinu od 66 km. Revir Unca je 9 KM od ušća u Unu (Martin Brod), protiće kroz Drvar, a površina njegovog sliva iznosi 650 km². Dubina rijeke je od 0.5 do 4 metra. Unac je prepun autohtonim vrstama lipljana, potočne pastrmke i kaliforniske pastrmke, te je pravi raj za sportske ribolovce. Jednom ko dođe na Unac vratit će se sigurno, tako kažu ribari koji nemogu odoljeti da je viode ponovo.

Rijeka KLOKOTRijeka Klokot  izvire nedaleko od grada Bihaća (5 km), protiče kroz istoimeno naselje  da bi se poslije 4,5 kilometra toka ulila u rijeku Unu. To je rijeka jakog izvora i nešto sporijeg toka s malo brzaka na izvoru. Najvećim dijelom svog toka Klokot protiče kroz predjele netaknute prirode. Klokot je tipična planinska rijeka, prosječna temperetura vode krece se od 8-10 stepeni, a obale ove rijeke nisu šumovite vec se prostire livadama i pašnjacima sa izuzetkom najatraktivnijeg dijela kod samog izvora. Ova rijeka posjeduje jedan od najboljih revira FlyFishing u BiH, a najčešći ulov su: kalifornijska pastrmka, potočna pastrmka ,lipljen i mladica. Dubina rijeke je od 0.5m do 4m.

Rijeka PLIVARijeka Pliva izvire u podnožju brda Smiljevac, iz dva kraška vrela velikog kapaciteta. Ukupna površina slivnog područja rijeke Plive je 1484 km2, dužina vodotoka je oko 30 km, sa ukupnim padom od 114 m. Glavne pritoke Plive sa lijeve strane su Sokočnica, Rijeka i Jošavka, a sa desne strane Janj. To je rijeka izuzetne bistrine, specifične boje i predstavlja mali raj na zemlji za sportske ribolovce u disciplini mušičarenja. Jedna je od najboljih staništa autohtone potočne pastrmke i lipljena u istoćnom dijelu Evrope. Po mišljenju mnogih posjeduje jedan od najboljih revira u BiH, a dužina FlyFishing ribolovnog revira je oko 8 km.

Rijeka JANJRijeka Janj je desna pritoka rijeke Plive. Kanjon rijeke Janj je zaštićeni prirodni rezervat iz više razloga jer svojom ljpotom, bistrinom, pitkošću dokazuje tu opravdanost. Rijeka Janj je poznata i po turističkoj atrakciji Janjska ostrva gdje se Janj razljeva u mnogobrojne potočiće koji se nakon nekoliko kilometara spajaju. Rijeka Janj je izuzetno stanište, a samim tim je prebogata pastrmkom i lipljenom, te je zbog toga veoma atraktivna ribolovna mušičarska voda. Rijeka Janj je i izvor pitke vode za općinu Šipovo.

Rijeka SANASana nastaje od tri jaka kraška vrela i kraka znanog pod imenom Korana, nedaleko od sela Donja Pecka - Jasenovi Potoci kod Šipova. Protiče kroz Sansku i Prijedorsku kotlinu, odnosno gradove Ključ, Sanski Most i Prijedor. Duga je 146 km, a smatra se jednom od najljepših i najčistijih rijeka u BiH. Musicarski revir Sana se nalazi u gradu Kljucu pa nizvodno 3km prema Sanskom Mostu.Teren je idealan za musicarenje, a jako je interesantna mladica koje ima u zavidnoj kolicini i rekordnim dužinama. Takodje je interesantan ribolovnom reviru Sana Bosanski Novi koji je poznat po lov kapitalnih sarana i amura. Ulovljeni primjerci Šaran 19 kg, a Amur 14 kg.

Rijeka SANICASanica je također jedna od naljepših rijeka u BiH. To je lijeva pritoka rijeke Sane, a njena dužina iznosi 22 km od izvora do ušća u rijeku Sanu. Protiće kroz grad Kljuć i samim tim svojom ljepotom uljepšava pejzaše grada Ključa. U nju se ulijevaju male riječice Trebunj i Sanička rijeka, a na širem području Sanice ima dosta potoka pitke vode, te i nekoliko jezera – Saničko, Korčansko, i Jabukovačko jezero. Revir sanica je nadaleko poznat široj javnosti ribara jer se često organizuju takmićenja u mušičarenju dj. i državno takmićenje u (FlyFishing).

Rijeka VRBASRijeka Vrbas je pritoka rijeci Savi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, dugačka oko 250 km, sa površinom sliva oko 5900 km². Nastaje od dva izvora na Zec-Planini koja ćinai ogranke planine Vranice. Vrbas protiće kroz nekoliko gradova i to Gornji Vakuf, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Bočac, Banja Luka i da ne nabrajam dalje do Save. Glavni pritoci Vrbasa su rijeke Pliva, Ugar, Crna Rijeka i Vrbanja. U vrbasu su se nastanile (Trutta M. Fario) - Potočna pastrmka, (Hucho hucho) - Mladica, (Salmo gardner irideus) - Kalifornijska pastrmka, (Thymallus thumallus) Lipljan ali da nezaobiđemo i Škobalj - (Chondrostoma nasus), Klen - (Leuciscus cephalus), Mrena - (Barbus barbus), Šaran - (Cyprinm carpiol).

Rijeka UGARRijeka Ugar je desna pritoka Vrbasa. Izvire pod obroncima Vlašića i u velikom padu dubi kaskadno korito, sabirući usput vode iz mnoštva potoka, vododerina i planinskih vrela. Prima sa desne strane dvije dobre vode, Ilomsku i Kobiljsku rijeku. Tok rijeke Ugar je oko 10 km, a polovicu toka ćini jedan od najljepših i najdivljijih kanjona u ovom dijelu Evrope (Netaknuta Priroda). U Ugru se može naći Potoćna pastrmka, Kaliforniska pastrmka.

Rijeka VRBANJARijeka Vrbanja izvire pod planinom Vlašić, kod sela Šiprage, na visini od 1520 metara. Teče pored Vrbanjaca, Kotor-Varoši, Zabrđa,Čelinca a ulijeva se u Vrbas, kao njegova najveca desna pritoka, pored Banja Luke. Dužina rijeke je 85 km, a prima mnoge pritoke sa planina Vlašića,Čemernice, Borje i Uzlomca. U gornjm tokovima se može naći Potočna pastrmka, Kalifornijska pastrmka, Lipljan, a u donjim tokovima Škobalj, Klen, Mrena i drugi cipridi.

Rijeka UKRINAUkrina je rijeka u sjevernoj Bosni (BiH), desna pritoka Save. Nastaje od Velike i Male Ukrine. Dužina toka Ukrine od izvora Velike Ukrine (Lukavca) je 119,3 km, a površina sliva 1.515,4 km². U Savu se ulijeva 10 km jugozapadno od Bosanskog Broda. Pritoke Ukrine sa lijeve strane su: Vijaka, Velika Kremnica, Jadovica, Ukovja, Mađarica, Kljanički potok i Mačkovac, a desne pritoke su Ilova, Lupljanica, Bišnja, Žirovina i Lješnica. Ukrina je bogata ribom, a evo i nekoliko vrsta koje se mogu hvatati: Som, Štuka, Šaran, Smudj, Bucov, Pastrmka, Klijen, Škobalj, Plotica, Mrena, Deverika, Crvenperka, Babuška itd. Obzirom da se ulijeva u Savu ima veliku opravdanost za bogatstvom ribe.

Rijeka TREBIŠNJICATrebišnjica je rijeka ponornica duga 98 km koja izvire na nadmorskoj visini od 398 metara. Trebišnjica je dio kompleksa podzemnih i nadzemnih rijeka čije je krajnje ishodište Jadranskomore. Ona je najveća rijeka ponornica na Balkanu i jedna od najvećih ponornica na svijetu, sa podzemnim tokovima 187 km. Rijeka Trebišnjica pruža izvanredne mogućnosti za sportski ribolov. Tu su slivovi rijeke  Trebišnjice, kao i jezera. Trebišnjica i trebinjska jezera obiluju raznim vrstama riba, među kojima se ističu pastrmka. 2009 godine ulovljena je pastrmaka kapitalac, teška oko 4,5 kilograma, dužine 68 centimetara. Dozvoljeno je pecanje samo vjestackim mamcima (varalice,musice).

Bistro

The Fly Fishing Loop Sponsored By flydepot.com
The Fly Fishing Loop is sponsored by flydepot.com
[ Home Waters | Next | Random | List | Search ]