Bosanski Engleski
See 10-Day Forecast
© HotelsCombined.com

Unesite ime vašeg grada za vremensku prognozu:

Mušićarenje-FlyFishing

adiRibolov vještačkim mamcima (mušicama) je pravi sportski ribolov, ribolovac je stalno u pokretu, a i humani je jer je vještačkim mamcima skoro nemoguće izlovljavanje pojedinih vrsta riba, u prvom redu onih najplemenitijih: Pastrmke, Lipljena i Mladice. Vještački mamci se u osnovi dijele na mušice i varalice (strimere). Ima više načina izrade veštačkih mušica, a lov može biti suvim mušicama, nimfama i strimerima.

Uz pomoć konopca raznih boja, svile, vune, perija raznih ptica i živina, metalnih končića srebrenaste i zlatne boje pa čak i plastične folije, raznim kombinacijama čovjek je uspio da dočara ribi prirodnu mušicui tako je namamio da zagrize. Napraviti vještačku mušicu nije tako komplikovan, koliko vam se ćini. Tajna, međutim, leži u izboru odgovarajućih boja materijala u datom periodu godine, da bi imitacija bila što vjernija ribi, a nikako ribolovcu jer ono što se vama čini lijepim i privlaćnim na mušici može odbojno da djeluje na ribu. Trgovine ribomaterijala nude širok izbor vještačkih mušica tako da bez savjeta prodavaća teško daćete izabrati najpogodniju mušicu za ribolov. Odabir mušice je veoma bitan za ovu vrstu ribolova, dobro se mora paziti na period gdine u kojem se lovi tj. treba poznavati koju mušicu treba forsirati za taj dan, sedmicu a možda i mjesec. Treba se poznavati kad se koja vrsta mušice roji nad vdom, njen izgled pa ćak i to kako se ponaša na vodi ili ako je u pitanju nimfa onda u vodi. Mušićarski ribolov raspolaze sa tri osnovne tehnike koje se koriste u ribolovu. Lov suhim mušicama (nadvodne), lov mokrom mušicom, nimfama koja imitira polu insekta pri samom dnu ili sredini vodenog sloja i lov strimerom koji nudi ribi razne imitacije podvodnih bića.

Vrste Musicarenja

- SUHA MUŠICA

Suha MUŠICALov suhim mušicama (nadvodnim) uz pomoc mahača Fly Fishing tehnike,  pretstavlja pravu uživanciju većini ribara koji obilaze revire Bosne i Hercegovine, pogotovo ako je ribar  autor  mušice. Drugi naćin pretstavljanja mamca je vaser ili vodena kugla koja je pretvorena u plovak sa višestrukom upotrebom. Može se koristiti u ribolovu povlaćenjem kao fiksirana, ali isto tako i kao klizna što u prvom redu zavisi od njene konstrukcije. VaserKugla je postala obavezan rekvizit za lov vještačkim mušicama. Koliko njena funkcija povećava uspjeh u ribolovu, svjedoće sve ćešći prijedlozi da se zabrani na salmonidnim vodama što se nadam jednog dana da će Fly fishing prevladati ovakvim slivovima. Kugla služi da što prirodnije dočaramo slijetanje mušice na vodu, kako slijetanje tako i manipulisanje sa istom jer kugla sa mamcima mora što prirodnije da se kreće vodom. Tek tada je uspjeh zagarantovan.

- MOKRA MUŠICA

Mokra MUŠICAMokre mušice su imitacija uginulih insekata koje voda nosi ispod površine ili insekata koji su u fazi izlaska iz vode i razvijanja krila. Koriste se najčešće u onim prilikama kad se riba ne javlja na površini tj. kad neuzima mamac iskaćući iz vode. Mokre vještačke mušice su vrsta mušica koje po svojoj namjeni treba da tonu ispod površine vode. Na taj način se sa ovim mušicama i lovi riba. Mokre mušice rijeka treba da svojom maticom nosi niz vodu neprimjetnim manevrisanjem silka. Uloga ove mušice je da tone po površini vode dok suha mušica pliva na površini rijeke. Nisam siguran ali, mokre mušice imitiraju jednu "vrstu zrelih nimfi/larvi", što se odnosi na insekte iz posljednjeg stadijuma u razvitku insekata prije polijetanja. 

- NIMFA

NIMFANimfarenje je jako zanimljiva tehnika ribolova umjetnom muhom. Posebno je prilagođena širokim rijekama bistrih voda, gdje se ribe, u fazi hranjenja podvodnim insektima love na viđeno. Ova je tehnika rođena krajem 19. stoljeća zaslugom ribara i Engleska, a izdvojit ćemo jednog Engleza, G.E.M. Skuesa, koji je unaprijedio ribolov mokrom muhom bacajući uzvodno i izmijenivši izgled i veličinu mušica. Kao što im ime kazuje, nimfe oponašaju kukce u stadiju nimfe ili ličinke, ali i druge prirodne hrane Pastrmke i Lipljana kao što su crvići, vodeni pužići, pijavice, rakušci. Sve umijeće ovog ribolova počiva u tome da se nimfa prepusti na što je moguće prirodniji način vodenoj struji, mora se kretati u matici hranjivog toka koja će je izravno dovesti do ribe. Nimfa se servira na različitim dubinama, točno iznad dna, između dva sloja vode ili ispod površine. Ribolov je moguć tijekom cijele godine, ribolov nimfom daje najbolje rezultate za vrijeme ljetnih mjeseci, kada niske i bistre vode prizvode prirodnu hranu u izobilju. Za ovu tehniku važno je proućiti sadržaj vodenog svjeta u razlićitim periodima godine. Ova tehnika zasobom iziskuje istraživanje vode, okrenite koji kamen u plićaku i štošta ćete saznati. Obično ispod kamenja sve vrvi od života: ličinke, račići, tulari, pijavice... Ustanovite kakve su boje, veličine i u kojem su stadiju razvoja npr. tulari i po tome ćete znati koje imitacije bi toga dana mogle biti uspješne. Da bi bio što uspješni ribolov važno je istaći da ribar mora koracati mekanim koracima i mora biti izuzetno tih, jer i najmanja vibracija je znak za neuspjeha. Nimfa se baca uzvodno mada nekad ovisi i o uslovima terena. Ribar se treba znati prilagoditi svakom terenu i naravno ribi koju lovi, riješiti teškoće pristupa, tragati za odgovarajućim izbačajem, često mijenjati mijesta, stalno tražiti najbolju moguću prezentaciju nimfe, kao i tehniku vezanja iste.

- STRIMER 

STRIMEROva vrsta mušica/mamca pravi se sa tendencijom da zamjenjuje male vrste ribica, mada u zadnje vrijeme ribari prave i razne kukce u izdanju strimera. Strimeri, kao veštački mamac, već dugo čine široku kategoriju sa puno različitih vrsta, a možemo ih podjeliti u tri kategorije i to: površinski strimeri, strimeri koji se kreću u srednjim slojevima vode i strimeri čiji je uloga da ide po dnu, otežani strimeri. Razlika strimera je u tome što se pravi od većih udica, a tendencija strimerizacije poprilićno uzima maha pa se prave i od manjih udica što je i logićno jer postoji samo jedan cilj u sportskom ribolovu da što bolje serviramo vještaćki mamac.

Kontakt

Dragi ljubitelji robolova,
Ukoliko ste zainteresovani i želite vidjeti i isprobati ljepote voda Bosne i Hercegovine na usluzi su vam naši profesionani vodiči za ribolov, koji će vaš vikend učiniti nezaboravnim. U nedostatku potrebnog pribora (weders, štapovi, šnjure, rolae, silk,i mamci, …) uz minimalnu naknadu obezbjeđujemo isti.
Kontakt: Guide Service
info@fishing.ba
Cvijetna 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Oglašavanje

 

Bistro

The Fly Fishing Loop Sponsored By flydepot.com
The Fly Fishing Loop is sponsored by flydepot.com
[ Home Waters | Next | Random | List | Search ]